• 10.08.2021 09:33

Orman yangınları başladığı günden beri sosyal medyada klavye başında orman yangınları hakkında ahkam kesenler, daha doğrusu fırsat bu fırsat diye hükümete olmadık hakaret ve yalanlarla saldıranlara orman mühendisi Faruk Aydın’ın analizini cevap olarak köşeme koymak istedim.

     “Yangında alevler ağaçların tepesine çıkmaya başladığında ağaçların gövdesindeki, dallarındaki, kozalarında ki reçine buharlaşmaya başlar. Buhar haline gelen reçinenin doğalgazdan farkı yoktur ve suyla da söndürülemez. O yüzden evlerimizde doğalgaz veya mutfak tüpü kaynaklı yangınlarına su ile değil de alevin üzerini battaniye, halı vb. türü örtü ile örterek söndürmeye çalışırız. Bu şekilde gaz ile oksijen bağlantısını kesmeye çalışırız ve sonuç da alırız. Ancak bunun ormanlarda yapılması imkanı yoktur. Bu nedenle ağaçlardaki reçine bitene kadar sonuç alamayız. Siz hiç günlerce yanan meşe ya da kayın ormanı yangını duydunuz mu? Duyamazsınız. Zira bu ağaçlar reçineli değildir. Bu gerçek yüzünden Amerika ve Kanada da orman yangını önemli yerleri (ekolojik,sınai,yerleşim yeri vb.) tehdit etmiyorsa çoğu zaman boşuna söndürme masrafı çıkmasın diye yangına müdahale bile etmezler”.

    Odunun tutuşma tutuşma sıcaklığına da değinen orman mühendisi Faruk Aydın önemli bilgileri tek tek açıkladı.

   “Odunun tutuşma sıcaklığı nisbi hava nemine bağlı olarak 240-440 derece arasında değişir. %12 nemde (hava kurusu) odun 240 derecede tutuşur. Akdeniz ve Ege’de havanın nisbi nemi çok seyrek olarak %30 un altına düşer. Nem ne kadar yüksek ise tutuşma sıcaklığı artar bu da yangının ilerleme hızını düşürür, söndürme ekiplerine zaman kazandırır. Tersi durumda da hız yükselir. Şayet rüzgar varsa bunu şüphesiz misliyle artırır. %30 ve üzeri nemli havada kuru ibreleri bir araya toplayıp içine de yanmakta olan sigarayı bırakırsanız ibrelerin alevlenmediğini görürsünüz. Ancak aynı deneyi %12 ve daha aşağı nem oranlarında yaparsanız ibrelerin tutuştuğunu görürsünüz.

    Ülkemiz ormanlarının %99 ının topoğrafik yapısı yangınlarda uçak kullanımına uygun değildir. Belgrad ormanlarında, Antalya Düzler Çam Ormanlarında ya da bunlara benzer yerlerde uçaklardan çok iyi sonuç alırsınız. Ancak dağlık tepelik yerlerde uçaklar çok yüksekten su bırakmak zorunda kalır. Aksi takdirde dağlara çarpmaları kaçınılmaz olur. Bu suyunda büyük bir kısmı yere düşmeden buharlaştığı gibi istenilen noktaya da su  bırakmayı zorlaştırır. Helikopterler de bu sorun çok azdır ve %90 oranında başarı sağlar. Helikopterlere hiç yangın çıkmasa da para ödenir. Şayet yangına müdahale ederse sorti başına da ayrıca para ödenir. Ancak isabetsiz, başarısız su atışlarına para ödenmez.

   Ülkemiz orman teşkilatı orman yangınlarının söndürülmesinde The European Forest Fire İnformation System raporlarındaki verilere göre dünyanın bir numarasıdır. Zira orman yangınları geçmişten beri siyasi polemik konusu olageldiğinden gelmiş geçmiş bütün iktidarlar buna karşı tedbir almaktan ve masraftan kaçınmamışlardır. Bu nedenle dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan makine parkı ve personel ülkemizde mevcuttur. Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 597 araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi olmak üzere toplam 18 bin 545 le bu işi yürütmektedir”.

Kalın Sağlıcakla.